BIORESONANSTERAPI


BICOM BIORESONANSTERAPI


"Bicom är ett varumärke och betyder ingenting.

Bioresonans är ett sammansatt ord: Bio: som har att göra med levande organismer. Resonans: svängning som uppkommer genom påverkan av annan svängning med (nästan) samma frekvens."

Vad är bicom bioresonanstrapi?
Det är en test- och behandlingsmetod som började utvecklas
på 1970-talet i Tyskland och är världsledande inom bioresonansterapi, Det är en energimedicinsk metod för test och behandling. Bicom är namnet på utrustningen som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed i Tyskland. Uttrycket bioresonans myntades i samband med att Bicom skapades och eftersom patientens egna frekvensmönster används i
behandlingen gör  att den blir helt individuellt anpassad. Bicom producerar inga egna frekvenser. Bicom vidareutvecklas kontinuerligt av en  grupp erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

VÄRLDEN ÖVER

Bicom finns på ca 600 statliga sjukhus världen över
Bicom har funnits på marknaden i snart 40 år och finns i ca 90 länder där den används av bl a ca 3200 läkare, 660 tandläkare, 550 veterinärer, 280 djurterapeuter och 3000 terapeuter inom komplementärmedicin.
Bicom finns på ca 600 statliga sjukhus världen över.
I Sverige finns det ca 80 Bicom-kliniker.
Om man jämför med många andra länder t ex Tyskland så ligger Sverige långt efter när det gäller att behandla med alternativa metoder.

SÅ GÅR DET TILL

Det finns tre olika metoder man kan använda sig av när man söker efter reaktioner. På Hellsoverket använder vi oss av en Biotensor.
Man laddar Bicom med ämnen, som exponeras till patienten genom en platt mässingselektrod som står bredvid Bicom. Terapeuten håller biotensorn mellan elektroden och patienten i energiflödet, och tensorn visar med sin rörelse om det är en reaktion eller ej. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen.
Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som  
placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen.                                                                  Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar
behandlingen efter patientens reaktioner.

" Biresosnasterapi saknar vetenskaplig gund och därför får vi enligt bestämmelser inte redogöra offentligt om olika behandlingsområden."